1er ESO Projecte Cotxe

dimecres, 17 de juny de 2009
Projecte: EL COTXE A ESCALA.

Descripció:
Els alumnes han de construir el xassís d'un cotxe. Aquest xassís constarà de cinc peces de DM. La superfície de la base haurà de ser prou gran per a col·locar en el futur un motor amb reductora. Les superfícies de cada peça hauran d'estar dins dels límits següents:
o Base: 210 mm x 150 mm.
o Laterals: 210mm x105 mm. o Part davantera: 150 mm x 55 mm.
o Part posterior: 150 mm x 55 mm.

Les rodes es construiran amb corrioles i els eixos seran de vareta roscada.

Dissenyar:
Els alumnes dibuixaran les vistes del cotxe així com una perspectiva. Materials i Ferramentes: Els alumnes indicaran els materials i les ferramentes necessàries per a realitzar el projecte.

Planificació:
Els alumnes ompliran els fulls de processos i d’operació. Indicaran de forma ordenada la seqüència de passos a seguir per a realitzar el projecte correctament.

Avaluació:
Al finalitzar el projecte els alumnes realitzaran la avaluació del resultat final.