1r d'ESO. Treball per a Pasqua

dimarts, 30 de març de 2010
Els alumnes de 1r d'ESO han de fer un resum de la Unitat 10 "L'energia i la seua transformació. El corrent elèctric." amb els punts següents:
.
1.- Fonts d'energia.
2.- Les energies no renovables. Els combustibles fòssils.
3.- Transformació de l'energia tèrmica en mecànica.
4.- L'energia elèctrica.
.
El resum es farà en la llibreta i s'entregarà el dia 13 d'abril.
.
Els alumnes de 1r C han de fer les fitxes del quadern de l'alumne de les pàgines 51, 52, 53, 54.
La resta d'alumnes de 1r hauran de fer-les després de Pasqua.