Examen 1r d'ESO

dijous, 2 de desembre de 2010
Dijous 9 de desembre hi ha examen de tecnologia per a 1r B i divendres 10 de desembre hi ha examen de tecnologia per a 1r A i C. Les possibles preguntes són les següents:
  • Mètode de projectes.
  • Eines fitxa pàgina 26 del quadern de l'alumne.
  • Dibuixar l'alçat, planta i perfil d'una figura.
  • Activitat 1 de la pàgina de l'IES Alquibla.
  • Per a l'alumnat del Programa Plurilingüe les eines en anglés (1 punt extra).

El dia de l'examen també hi ha que entregar les fitxes següents:

  • Pàgines 7, 8 , 9, 23, 24, 26, 27 del quadern de l'alumne.
  • Pàgines 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 del quadern de l'alumne.

El dia de l'examen també es revisaran les llibretes.