Projecte Barrera de Pàrking

dimarts, 22 de març de 2011

L'alumnat de 3r d'ESO ja està montant el circuit elèctric de la barrera de pàrking.
El circuit inclou motor, relés, finals de cursa, resistències i diodes LED per a aconseguir el moviment correcte de la barrera.