Examen 1r d'ESO Circuits Elèctrics

dimecres, 1 de juny de 2011
Dijous 09 de juny hi ha examen de tecnologia de la unitat 11 "Circuits Elèctrics Bàsics" per a 1r B i divendres 10 hi ha examen de tecnologia per a 1r A i C.
Les possibles preguntes són les següents:

- Circuits elèctrics. Elements fonamentals.
- Magnituds elèctrriques bàsiques.
- Llei d'Ohm.

- Símbols elèctrics.

- Circuit sèrie i circuit paral·lel.

Per a l'alumnat del Programa Plurilingüe eines, estructures, màquines simples i electricitat en anglés (1 punt extra).
A la pàgina web http://www.linalquibla.com/TecnoWeb podeu trobar activitats interessants d'electricitat.

El dia de l'examen es revisaran les llibretes i és la data final per entregar les fitxes de les pàgines 51, 52, 53, 54, 55, 56 i 57 del quadern de l'alumne.