Projecte Tangram

divendres, 19 d’octubre de 2012

L'alumnat de 1r d'ESO A, B i C ja ha dibuixat el tangram en paper i sobre fusta de DM.
Ara l'alumnat està fent pràctiques de tall amb la serra de marqueteria i fusta de DM avanç de començar a tallar el Tangram.
Com sabeu, 1r d'ESO  forma part del programa plurilingüe i ací teniu la descripció del treball a realitzar:
Building a TANGRAM: The Tangram is a Chinese puzzle. The Tangram consists of seven flat shapes, which are put together to form different shapes.
The seven pieces are:
  • 2 large right triangles
  • 1 medium right triangle
  • 2 small right triangles
  • 1 square
  • 1 parallelogram
To start our Tangram project, first we need to draw the tangram in a piece of paper. Then we will draw the tangram in a piece of MD (Medium Density) wood. Finally we will cut the tangram using a coping saw.