Programció amb MSWLogoEs

dimecres, 18 de desembre de 2013
Pàgina web on podeu trobar i descarregar-vos el llenguatge de Programació LOGO:

MSWLogo 6.5b Versión en Español

Mitjançant els gràfics de tortuga programats de forma molt simple aprenen a programar quasi jugant. Fins i tot es pot arribar de forma molt intuïtiva a conceptes de programació avançada com la recursivitat, el tractament de llenguatge natural i els processos d'inferència lògica.

Pràctiques de LOGO 

Programació amb BASIC 256:

BASIC és una família de llenguatges de programació d'alt nivell. Concebut, en principi, com un llenguatge fàcil d'usar, es va implantar al sector dels ordinadors personals en els anys 80 i roman avui en dia amb variants bastant evolucionades. El nom "BASIC" prové de l'acrònim anglès Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (Codi Simbòlic d'Instruccions Multipropòsit per a Principiants).

BASIC-256

0 comentaris: