Campus Praktikum 2014

dilluns, 2 de juny de 2014
La Universitat Politècnica de València (UPV) presenta Campus Praktikum 2014, una oportunitat per als millors alumnes de 1r de batxillerat i cicles formatius de grau superior de realitzar -durant una setmana (del 23 al 27 de juny del 2014) i de manera completament gratuïta- un programa que inclourà activitats, tallers i un projecte universitari guiat per professors de la UPV.

L'objectiu és permetre als estudiants desenvolupar les seues vocacions, conèixer de primera mà i experimentar activitats i projectes universitaris, i que el Campus els resulte útil i clarificador per a la posterior elecció dels estudis superiors.

Per a això, el programa de Campus Praktikum 2014 UPV combinarà el desenvolupament del projecte amb conferències i visites organitzades a laboratoris i serveis, a més d'activitats que afavorisquen l'intercanvi d'experiències entre els alumnes participants.

150 places oferides, 9 escoles/facultats participants i més de 100 professors UPV implicats

Campus Praktikum 2014