The United Nations General Assembly declared 2012 the International Year of Sustainable Energy for All

dissabte, 24 de novembre de 2012
L’Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat el 2012 Any Internacional de l’Energia Sostenible per a Tots. Amb aquesta iniciativa es pretén augmentar la consciència sobre la importància d'aconseguir energia sostenible per a tots, i assolir tres objectius principals per al 2030:
  • garantir l’accés universal als serveis energètics moderns
  • reduir la intensitat energètica mundial en un 40%
  • incrementar en un 30% l’ús de l’energia renovable a nivell mundial
L’energia transforma les vides, l’economia i el nostre planeta. Sense accés a l’energia sostenible no hi pot haver desenvolupament sostenible.

Podeu trobar informació bàsica a les pàgines següents:

 International Year of Sustainable Energy for All
Année internationale de l'énergie durable pour tous.
Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos
Any Internacional de l’Energia Sostenible per a Tothom

A la pàgina oficial podeu trobar una informació més detallada dels tres objectius però només en Anglés:
Official Website