Examen PDC

dijous, 3 de desembre de 2009
El dimecres 9 de desembre els alumnes de PDC realitzaran el control relatiu als temes Electrònica i Hort Escolar. Es recomana estudiar el següent:

1. Símbols electrònics.
2. Esquema electrònic de la font d'alimentació de corrent continu.
3. Passo a seguir per a fer un circuit imprès.
4. Hort escolar. Treballs realitzats i elements de l'hort.