Visita a la Planta de classificació d'envasos lleugers de Picassent

dijous, 17 de desembre de 2009
El dia 17 de desembre de 2009 els alumnes de 3r d'ESO visitaren la Planta de classificació d'envasos lleugers de Picassent així com un Ecoparc.
.
Tots els dies generem residus, entre els quals es troben envasos de tota classe i matèria.
.
Per tal d'ajudar al correcte tractament dels residus urbans és necessari separar-los als contenidors específics que tenim als nostres pobles i ciutats.


Els envasos de cartó i paper al contenidor blau.
Els envasos de vidre a l'iglú verd.
Els envasos de plàstic, tetrabriks i llandes d'acer i d'alumini al contenidor groc.
.
Els envasos lleugers del contenidor groc es transporten a la planta de classificació on es separen, es comprimixen i finalment s'envien a les industries de reciclatge per a fabricar nous envasos i altre productes.
.
Reciclant els nostres residus recuperem les primeres matèries amb les quals estan fabricats, és a dir, el material amb el qual està fet un residu serveix per elaborar nous productes i el punt de partida és separar els diferents tipus de deixalles diàries per a dipositarles als contenidors adequats.
.
Ecoparc. Infraestructura al servei del ciutadà que permet la gestió dels residus urbans que no han de ser dipositats als contenidors habituals. Com és el cas d'electrodomèstics, restes de jardineria, runes...