PROJECTE ELECTRÒNICA 4 ESO

divendres, 11 de desembre de 2009
Projecte d’electrònica per a 4 d’ESO: Construcció d’una font d’alimentació de 5 Vcc amb una placa de circuit imprés.
.
Definició del problema:
.
Necessitem disposar d’una alimentació de 5 volts de corrent continu per alimentar en el futur circuits analògics de control amb sensor i circuits digitals. La font d’alimentació ha d’estar protegida contra curtcircuits i ha de tindre un sistema de senyalització que ens indique el funcionament correcte del circuit.
.
Simulació del circuit:
.
Es realitzarà una simulació del circuit amb el programa de simulació Crocodile Clips. Es simularà sense l'estabilitzador de tensió 7805 per simplificar:


Confecció de l’esquema i distribució de components:
.
El circuit final tindrà unes dimensions de 8cm x 5cm i es realitzarà amb una placa de baquelita.
Es procedix a la distribució del components sobre paper, segons l’esquema i respectant l’escala real dels components, obtindrem així la cara del components sobre la que realitzem les pistes del circuit.
.
Preparació de la placa:
.
Posteriorment realitzem la cara de les pistes copiant per la banda de darrere del paper les pistes realitzades abans.
Col•loquem el nostre paper vist per la cara de les pistes sobre la cara de coure de la placa de baquelita i el fixem amb cinta adhesiva. El nostre circuit està preparat per a perforar amb la broca d’1,5 mm.Una vegada retirat el paper es pinten les pistes amb un retolador permanent.
.
Atacat amb àcid de la placa:
.
Una vegada la placa està preparada, es submergirà en àcid que dissoldrà el coure que no estiga pintat amb el retolador. A continuació, netegem la placa amb aigua i sabó fins que vegem les pistes de coure nítides.


Col•locació dels components i soldadura:
.
Els components es col•loquen en la seua posició per la cara oposada a les pistes. Posteriorment realitzarem la soldadura amb un soldador d’electrònica i estany.