Visita a la Planta de classificació d'envasos lleugers de Picassent

dijous, 17 de desembre del 2009
El dia 17 de desembre de 2009 els alumnes de 3r d'ESO visitaren la Planta de classificació d'envasos lleugers de Picassent així com un Ecoparc.
.
Tots els dies generem residus, entre els quals es troben envasos de tota classe i matèria.
.
Per tal d'ajudar al correcte tractament dels residus urbans és necessari separar-los als contenidors específics que tenim als nostres pobles i ciutats.


Els envasos de cartó i paper al contenidor blau.
Els envasos de vidre a l'iglú verd.
Els envasos de plàstic, tetrabriks i llandes d'acer i d'alumini al contenidor groc.
.
Els envasos lleugers del contenidor groc es transporten a la planta de classificació on es separen, es comprimixen i finalment s'envien a les industries de reciclatge per a fabricar nous envasos i altre productes.
.
Reciclant els nostres residus recuperem les primeres matèries amb les quals estan fabricats, és a dir, el material amb el qual està fet un residu serveix per elaborar nous productes i el punt de partida és separar els diferents tipus de deixalles diàries per a dipositarles als contenidors adequats.
.
Ecoparc. Infraestructura al servei del ciutadà que permet la gestió dels residus urbans que no han de ser dipositats als contenidors habituals. Com és el cas d'electrodomèstics, restes de jardineria, runes...

Presentació Curs 2009-10 Departament de Tecnologia

dissabte, 12 de desembre del 2009
El curs 2009-10 el Departament de Tecnologia de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs impartirà les matèries següents:
.
1r ESO, Tecnologies
.
3r ESO, Tecnologies
.
4t ESO, Tecnologia
.
4t ESO Treball Monogràfic d'Investigació
.
1er Batxillerat, Tecnologia Industrial I
.
2n Batxillerat, Tecnologia Industrial II
.
El Departament de Tecnologia participa també en el Programa Plurilingüe així com en el Projecte d’Investigació i Innovació Educativa “L'Hort Escolar com eina per a desenvolupar competències”.

PROJECTE ELECTRÒNICA 4 ESO

divendres, 11 de desembre del 2009
Projecte d’electrònica per a 4 d’ESO: Construcció d’una font d’alimentació de 5 Vcc amb una placa de circuit imprés.
.
Definició del problema:
.
Necessitem disposar d’una alimentació de 5 volts de corrent continu per alimentar en el futur circuits analògics de control amb sensor i circuits digitals. La font d’alimentació ha d’estar protegida contra curtcircuits i ha de tindre un sistema de senyalització que ens indique el funcionament correcte del circuit.
.
Simulació del circuit:
.
Es realitzarà una simulació del circuit amb el programa de simulació Crocodile Clips. Es simularà sense l'estabilitzador de tensió 7805 per simplificar:


Confecció de l’esquema i distribució de components:
.
El circuit final tindrà unes dimensions de 8cm x 5cm i es realitzarà amb una placa de baquelita.
Es procedix a la distribució del components sobre paper, segons l’esquema i respectant l’escala real dels components, obtindrem així la cara del components sobre la que realitzem les pistes del circuit.
.
Preparació de la placa:
.
Posteriorment realitzem la cara de les pistes copiant per la banda de darrere del paper les pistes realitzades abans.
Col•loquem el nostre paper vist per la cara de les pistes sobre la cara de coure de la placa de baquelita i el fixem amb cinta adhesiva. El nostre circuit està preparat per a perforar amb la broca d’1,5 mm.Una vegada retirat el paper es pinten les pistes amb un retolador permanent.
.
Atacat amb àcid de la placa:
.
Una vegada la placa està preparada, es submergirà en àcid que dissoldrà el coure que no estiga pintat amb el retolador. A continuació, netegem la placa amb aigua i sabó fins que vegem les pistes de coure nítides.


Col•locació dels components i soldadura:
.
Els components es col•loquen en la seua posició per la cara oposada a les pistes. Posteriorment realitzarem la soldadura amb un soldador d’electrònica i estany.


Projecte Tangram 09-10

dimecres, 9 de desembre del 2009
Els alumnes de 1r d'ESO ja han començat el Projecte Tangram.Podeu vore més fotos a l'àlbum de fotos del departament.

Examen 1r ESO A, B i C

dijous, 3 de desembre del 2009
Els dies 9, 10 i 11 de desembre els alumnes de 1r d'ESO faran el control de la fusta i les estructures. Es recomana estudiar el següent:

1. Fitxes del cuadern de l'alumne unitats 4 i 5 (pàgines 23, 26).
2. Fustes naturals i fustes artificials.
3. Procés de construcció del Tangram.
4. Fitxes del cuadern de l'alumne unitat 6 (pàgines 29, 30, 31, 32).
5. Repassar el mètode de projectes.
6. Repassar les eines, activitat 20, pàgina 26 del cuadern de l'alumne.


Dates d'examen:
1r ESO A, 9-12-09.
1r ESO B, 10-12-09.
1r ESO C, 11-12-09.

Examen PDC

El dimecres 9 de desembre els alumnes de PDC realitzaran el control relatiu als temes Electrònica i Hort Escolar. Es recomana estudiar el següent:

1. Símbols electrònics.
2. Esquema electrònic de la font d'alimentació de corrent continu.
3. Passo a seguir per a fer un circuit imprès.
4. Hort escolar. Treballs realitzats i elements de l'hort.