1r d'ESO. Treball per a Pasqua

dimarts, 30 de març de 2010
Els alumnes de 1r d'ESO han de fer un resum de la Unitat 10 "L'energia i la seua transformació. El corrent elèctric." amb els punts següents:
.
1.- Fonts d'energia.
2.- Les energies no renovables. Els combustibles fòssils.
3.- Transformació de l'energia tèrmica en mecànica.
4.- L'energia elèctrica.
.
El resum es farà en la llibreta i s'entregarà el dia 13 d'abril.
.
Els alumnes de 1r C han de fer les fitxes del quadern de l'alumne de les pàgines 51, 52, 53, 54.
La resta d'alumnes de 1r hauran de fer-les després de Pasqua.

Control Mecanismos 1º ESO A

dimecres, 3 de març de 2010
El lunes 8 de marzo los alumnos de 1º ESO A harán el examen de la unidad 9 "Máquinas Simples y Mecanismos". Es importante estudiar los siguientes apartados:
1. Ficha de la página 43, actividades 1, 2, 3 y 4.
2. Ficha de la página 44, actividad 2.
3. Ficha de la página 47, actividad 2.
4. Libro del alumno caso práctico de la página 132.
5. Mecanismos de transmisión de movimiento. Se copió de la pizarra.
6. Mecanismos de transformación de movimientos. Se copió de la pizarra.
7. Método de proyectos. Sale en todos los controles que hacemos.
8. Herramientas. Sale en todos los controles que hacemos.