Benvinguda Curs 19 20

divendres, 27 de setembre de 2019
Un any més presentem a l'alumnat el bloc del Departament de Tecnologia on podreu trobar recursos, informació d'interés i moltes fotografies dels projectes realitzats.
El Curs 19-20 el Departament de Tecnologia està present als grups següents:


  • Tecnologies 1r d'ESO A, B, C i D (Programa Plurilingüe)
  • Tecnologies 2n d'ESO A, B i C  (Programa Plurilingüe)
  • Tecnologies 3r d'ESO A, B, C i PMAR
  • Tecnologia 4t d'ESO A, B i PR4
  • Tecnologia Industrial I
  • Tecnologia Industrial II
  • Àmbit Científic Matemàtic de 3r PMAR

Programes i Projectes
Programa Plurilingüe Experimental per als cursos 2018-2019 i 2019-2020 per a l'ús de les llengües estrangeres com a llengües vehiculars.
Continuem treballant l'hort escolar de l'IES amb l'alumnat de 3r PMAR i 4t PR4.
Una vegada acabat el nostre Projecte Erasmus + K2: Agenda 2030: That's our challenge, treballat durant els cursos 17-18 i 18-19, continuem treballant els Objectius de l'Agenda 2030.

El Departament de Tecnologia està apostant per la Robòtica Educativa i la programació amb Arduino.

Us recordem les alternatives de comunicació que teniu amb el Departament de Tecnologia:

Correu electrònic del departament: tecnocampoamor@gmail.com
Correu electrònic de David Navarro: dnavarro@iescc.es
Twitter Departament: @tecnocampoamor
Twiter Plurilingüe: @multilingualcc
Twitter IES: @iesccalaquas
Bloc del departament: http://tecnocampoamor.blogspot.com.es/
Bloc de l'hort escolar: http://huertocampoamor.blogspot.com.es/
Bloc Erasmus + K2: Agenda 2030: That's our challenge: https://erasmusagenda2030thatsourchallenge.blogspot.com/
Pàgina web del Projecte Erasmus Agenda 2030: That's our challenge:
http://ourchallenge.es/

Pàgina web de l'IES: http://iesclaracampoamor.edu.gva.es/