Seguidor Solar

divendres, 7 d’abril de 2017
Projecte Seguidor Solar
L'alumnat de Tecnologia Industrial II està construint el projecte Seguidor Solar. Un seguidor solar és un aparell que seguix el Sol. La principal aplicació és l'obtenció d'energia solar amb panells fotovoltaics.

L'alumnat programarà la placa de control PICAXE que controlarà els dos motors de l'estructura sobre la que s'instal·larà un panell fotovoltaic.

El sensor de llum utilitzat és el LDR -Light Dependant Resistor o Resistor dependent de la llum-. Un LDR és bàsicament un resistor que canvia la seua resistència quan canvia la intensitat de la llum.