Benvinguda Curs 18-19

dijous, 6 de setembre de 2018

Un any més presentem a l'alumnat el bloc del Departament de Tecnologia on podreu trobar recursos, informació d'interés i moltes fotografies dels projectes realitzats.
El Curs 18-19 el Departament de Tecnologia està present als grups següents:


  • Tecnologies 1r d'ESO A, B, C i D (Programa Plurilingüe)
  • Tecnologies 2n d'ESO A, B, C i D (Programa Plurilingüe)
  • Tecnologies 3r d'ESO A, B, C i PMAR
  • Tecnologia 4t d'ESO A, B i PR4
  • Tecnologia Industrial I
  • Tecnologia Industrial II
  • Àmbit Científic Matemàtic de 3r PMAR

Programes i Projectes
Programa Plurilingüe Experimental per als cursos 2018-2019 i 2019-2020 per a l'ús de les llengües estrangeres com a llengües vehiculars.
Continuem treballant l'hort escolar de l'IES amb l'alumnat de 3r PMAR i 4t PR4.
Projecte Erasmus + K2: Agenda 2030: That's our challenge, iniciat el curs passat i que continua enguany i també el seu projecte eTwinning associat.
Projecte Erasmus + K3 ACT (Ciudadanía Activa Para mejorar las Competencias Social y Cívica)
Us recordem les alternatives de comunicació que teniu amb el Departament de Tecnologia:

Correu electrònic del departament: tecnocampoamor@gmail.com
Correu electrònic de David Navarro: dnavarro@iescc.es
Twitter Departament: @tecnocampoamor
Twiter Plurilingüe: @multilingualcc
Twitter IES: @iesccalaquas
Bloc del departament: http://tecnocampoamor.blogspot.com.es/
Bloc de l'hort escolar: http://huertocampoamor.blogspot.com.es/
Bloc Erasmus + K2: Agenda 2030: That's our challenge: https://erasmusagenda2030thatsourchallenge.blogspot.com/
Pàgina web de l'IES: http://iesclaracampoamor.edu.gva.es/