Última entrega d'arbres

dissabte, 23 de juny de 2012
Hem fet lliurament de 8 arbres a l'alumnat disposat a cuidar-los.
Moltes gràcies i que passeu un bon estiu.

Treball per a setembre

dimarts, 19 de juny de 2012
L'alumnat que ha suspès tecnologies ha de realitzar el treball següent:

Incorporació Centres Xarxa Plurilingüe Curs 2012-2013

dilluns, 18 de juny de 2012
El curs 08-09 l'IES Clara Campoamor inicià els tràmits per esdevindre centre experimental plurilingüe i des del curs 09-10, atenent a las diferents Resolucions de la Direcció General de Ordenació i Centres Docents de la Conselleria d’Educació, hem aconseguit l'autorització per a desenvolupar el Programa Plurilingüe com centre experimental.

El 15 d'abril de 2011 es publicà l'ORDE 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’establix la Xarxa de Centres Docents  Plurilingües en la Comunitat Valenciana.

L’orde establix la creació de la Xarxa de Centres  Plurilingües i en regula el procediment per a incorporar-s’hi. Es pretén  reconéixer públicament la dedicació i l’esforç del professorat i els centres escolars de la Comunitat Valenciana pel plurilingüisme i, al mateix temps,  donar resposta a la creixent demanda social i aconseguir millorar la  competència lingüística de l’alumnat en llengües estrangeres.

El nostre centre inicià els tràmits per a incorporar-s'hi a la Xarxa de Centres Docents Plurilingües i hem estat admesos.

El curs 2012-2013 l'IES Clara Campoamor ja serà Centre Plurilingüe i oferirà en anglés les assignatures següents:
  • 1er ESO Tecnologies.
  • 2n ESO Taller de Tecnologies.
  • 2n ESO Taller de Disseny.
  • 3er ESO Tecnologies.
  • 4t ESO Física i Química
  • 4t ESO Treball Monogràfic d'Investigació Tecnologia.