Projecte eTwinning: xat amb Croàcia

divendres, 30 de novembre de 2012
Com ja sabeu el nostre centre participa en el projecte eTwinning "Sustainable Energy – Clean Energy for the Future" juntament amb altres centres europeus de Croàcia, França, Polònia i Turquia.  

Els dies 23 i 30 de novembre l'alumnat de 3r d'ESO B va xatejar amb l'alumnat de Croàcia aprofitat el xat de la plataforma eTwinning.

A més, l'alumnat està preparant presentacions de València i Alaquàs i presentacions relatives a les energies renovables i sostenibles.

Ací podeu vore informació del projecte:

Informació del Projecte


Accés al TwinSpace del projecte

Hort Escolar Plurilingüe

Portal de divulgació científica: conec.es

Us convidem a visitar el portal de divulgació de la ciència http://www.conec.es, un portal web de comunicació de la ciència dirigit tant a la societat en general com al propi àmbit científic, i de manera especial als estudiants dels diversos nivells educatius, per tal d'incentivar el seu interès per la investigació i promoure el seu desig de dedicar-se a la ciència.

The United Nations General Assembly declared 2012 the International Year of Sustainable Energy for All

dissabte, 24 de novembre de 2012
L’Assemblea General de les Nacions Unides ha declarat el 2012 Any Internacional de l’Energia Sostenible per a Tots. Amb aquesta iniciativa es pretén augmentar la consciència sobre la importància d'aconseguir energia sostenible per a tots, i assolir tres objectius principals per al 2030:
  • garantir l’accés universal als serveis energètics moderns
  • reduir la intensitat energètica mundial en un 40%
  • incrementar en un 30% l’ús de l’energia renovable a nivell mundial
L’energia transforma les vides, l’economia i el nostre planeta. Sense accés a l’energia sostenible no hi pot haver desenvolupament sostenible.

Podeu trobar informació bàsica a les pàgines següents:

 International Year of Sustainable Energy for All
Année internationale de l'énergie durable pour tous.
Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos
Any Internacional de l’Energia Sostenible per a Tothom

A la pàgina oficial podeu trobar una informació més detallada dels tres objectius però només en Anglés:
Official Website

Technology games

dijous, 22 de novembre de 2012
Hi ha una nova pàgina de jocs de tecnologia al nostre bloc.

Technology games

Ací podeu trobar jocs sobre Materials i sobre la Fusta en anglés.

The European Week for Waste Reduction

dimecres, 7 de novembre de 2012
La prevenció dels residus és una qüestió urgent per a tots els països de la Unió Europea. La quantitat de residus domèstics generats s’ha doblat en els darrers 40 anys i ha augmentat al ritme d’un 1% a un 2% anuals.

L’any 2007, als Estats membres de la Unió Europea es van generar una mitjana de 522 kg de residus municipals per persona (font: Eurostat). 

Aquests residus són el resultat de modalitats de producció i de consum no sostenibles.

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (del 17 al 25 de novembre de 2012) pretén fomentar específicament la conscienciació de l’acte de prevenir la producció de residus, és a dir, tot allò que es pot i cal fer abans de llençar un producte per reduir els volums de recollida de residus i la nocivitat dels residus generats.

El millor residu és el residu que no es produeix.

Podeu trobar més informació i jocs a les pàgines següents:

Waste Reduction 
The European Week for Waste Reduction
Waste Reduction Habits

Réduction des déchets
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Les gestes de la réduction

La prevención de residuos
Semana Europea de la Prevención de Residuos
Actividades para prevenir los residuos

La prevenció de residus
Setmana Europea de la Prevenció de Residus
Activitats per prevenir els residus